Klip fra Netdoktor debat

Lægernes arrogance - svar til Re: kommentar...

Forfatter:  gæst        -     Dato: Feb 14, 2008, 09:50      -     Svar: 1
 
Ingen kan jo forlange alvidenhed af en læge. Jeg synes, at den beskrivelse, du giver af situationen omkring din sygdomstilstand som barn, giver et sympatisk indtryk af lægernes reaktion.
Hvis lægerne ikke kan finde ud af, hvad der er årsagen til en bestemt sygdomstilstand, er det da i orden at sige: ”Vi ved ikke, hvad du fejler.”

Jeg tror, at det, de fleste reagerer på i forbindelse med TERM-modellen er lægernes arrogance. Den person – formodentlig en læge – som har forsvaret TERM-modellens principper i tråden ”Hvor mange borgere pines unødvendigt” skriver i indlægget ”Re” 13. feb. Kl. 14.58:

”…tankegangen skal ændres, således at patienten lærer at opfatte et ufarligt symptom som ufarligt i stedet for farligt”, og han nævner endda i dette indlæg specifikt hjertebanken.

Det er mig, der er trådstarter i denne tråd, og altså mig, der havde hjertebanken og åndenød i årevis på grund af jernmangel. Og det er da rigtigt, at det ikke var farlige symptomer. Man dør ikke af at have en blodprocent på 5,2.

Men hvorfor bruge så mange kræfter og tid på at overbevise patienten om det? Hvorfor ikke i stedet prøve at løse problemet for patienten?

Her bagefter er det min læges arrogance, der går mig mest på – ikke selv fejlen. Alle kan jo tage fejl.

Har jeg ikke også ret i, at det værste i forbindelse med jeres datter sygdom har været lægernes arrogance og så det at blive mistænkeliggjort?

Og du har fuldstændig ret i, at TERM-modellen kan have en stor del af ansvaret for lægernes tendens til at psykologisere. I stedet for at lægen forholder sig åbent og søgende over for en patients sygdomsproblem, tilbyder TERM-modellen sig som en model, der indsnævrer forklaringsmulighederne og gør det legitimt at lade være med at undersøge, om der er fysiske årsager.

Selvfølgelig står der ikke direkte i TERM-modellen, at lægerne skal undlade at undersøge patienten for fysiske årsager – tværtimod. Men TERM-modellen tilbyder sig med nogle alt for nemme forklaringer til i forvejen fortravlede og usikre læger og får derved alt for stor indflydelse.

Dengang jeg bare var en somatiseret hypokDengang jeg bare var en somatiseret hypokonder...

Forfatter:  gæst        -     Dato: Feb 11, 2008, 09:23      -     Svar: 0
 
blev jeg behandlet venligt i mit lægehus. Det var fra ca 2000 til 2003. Jeg gik til læge på grund af næseblod, susen i hovedet og trykken i brystet. Jeg blev behandlet venligt, lægen skrev en gang imellem i journalen at mit blodtryk feks 175/115 og det var helt i orden synes lægen, så jeg fik et kort med en ny tid, som der er anvist i TERM. Fire uger efter mødte jeg op igen som aftalt, lægen målte blodtryk og puls som vanligt, det var synd for mig, jeg var så psykisk påvirket syntes lægen, så nu skulle jeg konmme om to uger. Lægen roste mig for min nederdel og sommertop. Lægen roste mig fordi jeg var så god til at leve med så mange psykiske problemer, så det var nok bedst jeg kom igen om en uge, og om en uge, og om en uge...Det var dumt at gå til lægevagt for næseblod og susen i hovedet, når den flinke læge havde givet mig en tid til om en uge, og igen om en uge.
Så blev jeg indlagt akut på hjerteafdeling.

SÅ kunne lægen ikke lide mit tøj mere. Han syntes lige pludselig jeg skulle begynde at tage bussen i stedet for at køre bil. Han havde noteret sig, at jeg handlede ind i Føtex, men foreslog mig at jeg ændrede stil og blive mere bevidst i min livsstil.

Nu har jeg fået aktindsigt i min patientjournal og kan se, at lægen ikke har nævnt mine klager igennem tre år med et eneste ord.

Først den 13.02.2003 skriver lægen:
"meget fin effekt af Corodil (blodtryksmedicin)- Den mangeårige hovedpine er faktisk
forsvundet og næseblod er ophørt spontant men hun er meget træt om aftenen"

Et eksempel på TERM i praksis.

Re: Kommentar til Re: Hvordan?

Forfatter:  gæst        -     Dato: Feb 14, 2008, 04:39      -     Svar: 0
 
Det er jeg helt enig med dig i, og man kunne måske formode, at TERM Modellen kunne have en del af skylden for denne tendens til at peykologisere

Som barn var jeg selv indlagt i længere tid med forskellige symptomer, på trods af mange undersøgelser blev der ikke fundet noget, men der kom til at stå i journalen, at det måske kunne være en slags allergi årsag, og journalen gav faktisk udtryk for, at man fra lægeside ikke helt havde kunnet klare at udrede den årsag, der var problem til symptomerne - ikke et ord om psykosomatiske tilstande.
Symptomerne, der måske var lidt diffuse, blev taget ganske alvorligt og der blev anbefalet et længerevarende rekreationsophold bagefter.

Min datter blev så indlagt efter, at TERM Modellen kom til indenfor sygehusvæsenet, og så snart standard prøverne havde vist, at der ikke var abnorme prøver undtaget en positiv ANA (Viser, at der er sygdom i kroppen)- så kom ordene psykosomatiske tilstande og somatisering på banen, og ikke nok med det - det måtte så være forholdene i hjemmet man burde kigge på, moderen, der skulle beroliges eller pigen, der skulle have et spark bagi for at komme i gang.

Men lægerne tog i høj grad fejl, det drejede sig om en kronisk invaliderende sygdom, en sygdom, som vi selv havde stærkt mistænkt, men vi skulle ikke komme og gøre os kloge på noget over for lægen, der jo havde en lang uddannelse. Man ville end ikke tale om den sygdom, vi havde under mistanke.

Men forældrene havde ret, og sagen er nu havnet i Patientklagenævnet.

Forfatter:  gæst        -     Dato: Feb 13, 2008, 15:59      -     Svar: 1
 
Da lægen havde afvist at hjælpe mig, gik jeg til en kostvejleder. Hun spurgte mig ud om, hvilke undersøgelser, jeg havde fået foretaget, og da hun fik at vide, at jeg ikke havde fået undersøgt blodprocenten, blev hun meget forarget. Hun sagde, at jeg skulle FORLANGE at få min læge til at undersøge mig for lav blodprocent. Og Bingo, dér var forklaringen.

Jeg kan faktisk fortælle, at min nabo, en ældre dame på ca. 75, faktisk var ude for det samme som jeg. Hun havde også åndenød og hjertekvababbelse, men lægen sagde, at problemerne sikkert skyldtes, at hun havde mistet sin mand for nylig. ”Det er sorgen”, sagde lægen.

Da min nabo havde fortalt mig den historie, rådede jeg hende til at bede om at få undersøgt blodprocenten – og bingo – hendes blodprocent var lavere end min!

Og jeg er træt af uvidende læger

Forfatter:  gæst        -     Dato:  09. feb. 2008, 09:54      -     Svar:   49  0
 
der efter kun 11-timers undervisning i stofskifte/skjoldbruskkirtel under HELE lægestudiet - havde kostet mig 30 år af mit liv p.g.a dårlig efterbehandling efter en operation. 30 år!!!!

Først EFTER at jeg begyndte selv at "forske" i min egen sygdom og fandt ud af, at der FINDES virksomt og i hundrede år VELKENDT (!!!) medicin, og begyndte SELV skaffe det fra udlandet (Thyroid USP!!!), har jeg fået livet tilbage og ser ALDRIG nogensinde en (dansk) læge mere! Tak for hjælpen siger jeg bare!

Re. Nej

Forfatter:  gæst        -     Dato:  09. feb. 2008, 09:53      -     Svar:   49  0
 
Uh ha da dog.
Jeg gik til læge i flere år for mine "dårlige nerver" og fik nervepiller.
Da jeg flyttede til en anden by fik jeg naturligvis en ny læge. han ville gerne se min journal, så han bad min "gamle"" læge om at sende den.
Det ville han ikke, så jeg spekulerer på, hvad han havde skrevet.
Min nye læge mente jeg fejlede noget andet ,og ja, det var epilepsi.
Ja, det er ikke sådan med de uvidende patienter, det kan jeg godt se. Hvad med lægerne, nåh nej, det taler vi ikke om.

Re: Alvorlig sygdom og TERM model

Forfatter:  gæst        -     Dato:  13. jan. 2008, 16:00      -     Svar:   85  0
 
Der er overhovedet ikke tale om at se spøgelser alle vegne, men det drejer sig derimod om, hvad man selv har oplevet i henhold til TERM modellen, men du har åbenbart ikke været udsat for, at du selv eller dit barn er blevet stemplet som en somatiserende patient, hvor det i virkeligheden drejede sig om en alvorlig sygdom.
Behandlingen blev forsinket ca. et års tid.
Måske vil du sige, at dette kunne være sket både med og uden TERM model, men det er da vist soleklart, at der vil blive en større tendens til, at lægerne ser somatiserende patienter i alle de patienter, der ikke er så lette at diagnosticere, hvad både beretninger på Netdoktor og patientforeningerkan vidne om.

Re: Nej

Forfatter:  gæst        -     Dato:  09. feb. 2008, 09:37      -     Svar:   49  0
 
Desværre oplever patienter, at de ofte ved mere om sygdommen end lægen gør, i hvert fald når det drejer sig om lidt mere sjældne sygdomme. Dette kunne også være helt i orden, hvis lægen ville lytte, men man skal ikke komme og gøre sig klogere end lægen, der jo har en lang uddannelse.
Min læge har dog vænnet sig til, at det er mig, der ved hvilke prøver, der skal tages og efter en konstateret fejldiagnose er lægen faktisk utrolig medgørlig og lytter, hvilket ikke var tilfældet før den ballade, der var omkring fejldiagnosen.
Men i dette tilfælde viste det sig, at patienten havde ret, og der var flere læger, der tog fejl.
Disse læger havde givet "TERM behandling" det vil sige påstod, at der ikke var noget organisk grundlag for de fysiske symptomer, men de tog fejl, og den sygdom, patienten endda havde haft mistanke til og ønsket at diskutere med lægerne, blev nedladende afvist med holdningen "du skal ikke tro, du er klogere end lægerne"
Men det var patienten altså i det her tilfælde.
Hvor havde det været rart at lægen havde lyttet lidt mere og havde undersøgt muligheden for, om patienten kunne have ret, lidt bedre

Ødelagt tillid?

Forfatter:  gæst        -     Dato:  09. feb. 2008, 09:04      -     Svar:   49  1
 
Ja, jeg har ikke været udsat for TERM selv og ej heller mine. Men jeg er også en satans kælling, der altid er på forkanten med begivenheder. På den ene eller den anden måde. De læger jeg kender ville end ikke turde fremture med TERM-teknikker over for mig.

Alligevel når jeg ser hvad der sker for andre mennesker, betyder det, at jeg ednu mere er på vagt og stiller kun op hos lægen for fornyelse af migrænemedicin. Andet sørger jeg selv for og så må det bære eller briste. Ingen hvide kitler skal rode med mit liv! Koste hvad det koste vil.

Jeg sidder og græder

Forfatter:  gæst        -     Dato:  09. feb. 2008, 08:45      -     Svar:   49  1
 
Det er jo nok fordi jeg er et gammelt fjols, der føler lidt for meget.
Men jeg tænker på mine børn og børnebørn. Jeg tænker på min søn, som gik og var syg i et halvt år. Lægen sagde, det ikke var noget særligt, det skulle bare have tid. Jeg var rystende bange. Jeg læste om alle symptomer og blev klar over den var gruelig gal.
Min søn ville ikke høre på mig, så jeg fik en anden til at sige det til ham. Så blev han alligevel betænkelig og bad om henvisning til en specialist. Gudskelov var det ikke kræft, men det var slemt nok. Det tog et halvt år for ham at blive rask, med daglig medicin. Og et par ubehagelige undersøgelser.
Jeg tror ikke på den praktiserende læge ved så meget, at det er forsvarligt at lægen skal træffe afgørelser.
Tænk, hvis min søn f.eks. havde været gjort til termpatient, så havde han ikke fået nogen hjælp. Så var han jo blevet afvist af sin lægerne.
Jeg håber nogle læger også læser her og er så forstandige, at de tager afstand fra termmodellen.
Jeg ved godt nogle er syge i hovedet og indbilder sig sygdom, men termmodellen den er væmmelig, efter hvad jeg kan læse.
Skal den tillid man trods alt har til sin læge ødelægges, så er termmodellen vejen frem.

Re: Nej ikke under udredningen

Forfatter:  gæst        -     Dato:  09. feb. 2008, 01:37      -     Svar:   49  1
 
Nej, der er faktisk flere problemer - danske læger følger ikke med i den forskning, der er, og dette er måske undskyldt på grund af manglende tid, men faktum er, at de ikke ved nok, derfor er der på dette grundlag også muligheder for, at han giver en fejldiagnose som Somatisering
Men vi er selvfølgelig helt enige om, at det er ganske uansvarligt, at lægen har magt til at dømme somatisering uden patienten har været ved en række af specialister.

RE .Svar

Forfatter:  gæst        -     Dato:  08. feb. 2008, 23:38      -     Svar:   49  0
 
Heller ikke det er godt nok. Min bror gik til læge på grund af smerter i munden. Han fik en henvisning til specialist, som sagde det var svamp. Det viste sig senere at det var ondartet , hurtigvoksende kræft.

Nu er TERM også kommet til allergikere!

Forfatter:  gæst        -     Dato:  31. jan. 2008, 15:09      -     Svar:   7  1
 
Først mener Fader af TERM - psykiater Per Fink, at vi i virkeligheden IKKE er allergiske, men bare somatiserer:
http://www.dagensmedicin.dk/debat/2007/04/11/hver-femte-dansker-mener-at/
http://www.dagensmedicin.dk/debat/2007/04/18/jeg-fastholder--flere-dansk/

Og i dag kommer "nyheden" om at Videnscenter for Allergi lukker i 2010 pga. standsnings af statsstøtte:
http://avisen.dk/om-aar-gaar-vi-rundt-nyser-300108.aspx

Tingene hænger sammen... Alligevel havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at også allergikere kommer under TERM-kniven.

Psykiatrien fremtidens motor i styringen af omkostninger i sundhedsvæsenet...

Forfatter:  gæst        -     Dato:  31. jan. 2008, 15:15      -     Svar:   7  1
 
Først kommer psykiateren Per Fink efter den "næste" patientgruppe, der skal trækkes under begrebet: TERM ... og så kommer regeringen og.... "sparer" penge - nu Per Fink har omgjort de fleste patientgrupper fra at være syge - til at være somatiserende.... I socialsektoren og... i sundhedsektoren.

I socialsektoren spares masser af sygedagpenge penge og førtidspensioner... I sunhedssektoren fobliver masser af penge i kassen idet du ny-somatiserende patienter ikke længere skal have sygdomsbehandling... Nej - nu skal de have samtaleterapi hos den praktiserende, hvor de "indser" at de er "rigtigt" syge, men bare "somatiserer".....

Og således bliver psykiatrien i Danmark til en motor i styringen af omkostninger i sundhedsvæsenet....

Er det ikke helt fantastisk, at andre lægegrupper fortsat sover i timen? Manden gør dem jo stille og roligt overflødige - mens de snorksover!

Intet under, at psykiateren Per Fink har ikke det mindste problem med at få financieret sin "forskning".

He, he. Det er kronisk kviksølvforgiftning også !

Forfatter:  gæst        -     Dato:  31. jan. 2008, 15:44      -     Svar:   7  1
 
Alt der ikke kan måles og vejes fast mellem referencerammerne - er SOMATOFORM!

Dygtig psykiater, ham Per Fink. Snart er der kun psykisk syge og de døende tilbage i vores samfund, efter at alle andre sygdomme er blevet omgjort til somatoforme af duksedrengen Per Fink.

Dårlige nerver

Forfatter:  gæst        -     Dato:  18. okt. 2006, 22:49      -     Svar:   12  1
 
Jeg ved ikke hvor mange gange jeg var hos min læge. Jeg havde en vanvittig hovedpine. Lægen gav mig nervepiller. Jeg var svimmel, og mit hoved gjorde så ondt at jeg til tider næsten ikke kunne holde det ud.
Sådan gik det i måneder. Da min læge holdt ferie gik jeg til en anden læge. Det første han gjorde var at måle mit blodtryk. Det var tårnhøjt. Jeg fik straks medicin. Der var ikke noget andet i vejen.

Min diagnose,

Forfatter:  gæst        -     Dato:  19. okt. 2006, 08:04      -     Svar:   12  0
 
jeg fik at vide jeg havde blærebetændelse. Det mente jeg ikke selv, da der ikke var symptomer på det. Men medicin fik jeg.Jeg blev mere og mere syg. På apoteket sagde de til mig, dette går galt. Men hvad skulle jeg gøre. Jeg søgte flere vagtlæger, men ingen hjalp mig.
Efter 2 måneder blev jeg indlagt af en læge. Jeg havde svær hypokaliæmi 2,5 plus nogle andre ting .Jeg har ikke forstand på det, men jeg følte mig dødssyg.
Heldigvis har vi også nogle dygtige læger. Ellers er jeg sikker på at jeg var død.
Jeg mener nok min daværende læge skylder mig en undskyldning.

Mennesket er en helhed

Forfatter:  gæst        -     Dato:  15. okt. 2006, 11:00      -     Svar:   12  1
 
hvor man ikke kan skille det fysiske og psykiske fra hinanden.
Da jeg for nogle år siden konstant måtte søge læge på grund af blærebetændelser, som jeg påstod var ret så smertefulde, var min læge også ved at fortælle mig, at det kunne være psykisk, og spurgte desuden om jeg var lykkelig i mit ægteskab.
Jeg bad lægen om at forholde sig til mine klager, og behandle for dem, da jeg helt klart havde en fornemmelse om, at mine klager hverken var påtaget eller ukoretke. Selvfølgelig fik jeg taget blodprøver som alle sammen viste sig at være fine, og min urinprøve viste der var en smule infektion, men slet ikke noget, som skulle give mig mine påståede smerter.
Der gik desværre lang tid, ja fastisk indtil min læge havde ferie, hvor jeg måtte søge hans afløser.
Den læge lyttede til min beskrivelse af smerter, og sendte mig videre til en scanning.
Da svaret kom fik jeg et chok, jag havde kræft i min nyre.
Jeg fik nyren fjernet, og heldigt for mig det ikke havde bredt sig, så idag har jeg det godt.
Imens alt det her stod på, er det klart at også min psykiske tilstand var påvirket, så lad være med at tro på læger altid ved, hvornår det er fysisk og det er psykisk.
Alle der har stærke smerter dagligt, bliver påvirket psykisk også, for det er da helt naturligt, når man ikke selv føler man slår til både hjemme og på arbejdsmarkedet.

Nej, alle læger er ikke TERM læger

Forfatter:  gæst        -     Dato:  19. jan. 2008, 19:32      -     Svar:   95  1
 
Men de læger der ikke deltager i "Klubben" bliver mobbet af de andre læger.
Alle Sygehuse har ikke en ledelse der går ind for TERM.

De læger der ikke går ind for TERM bliver frosset ud.

Når TERM-læger hindrer de syge i

Forfatter:  gæst        -     Dato:  20. jan. 2008, 11:17      -     Svar:   95  1
 
at blive udredt for deres sygdomme, bliver disse sygdomme SÅ fremskredne når patienterne ENDELIGT lander på hospitalerne, at overlevelsesstatistikkerne falder fordi sygdommene ikke længere lader sig behandle effektivt. Og så dør folk.

Det siger en del om den stupiditet danske læger udviser ved at lade TERM indlemme i deres praksis og så bliver hospitalerne Sorte Per! P.g.a. TERM får hospitalerne nu mange flere kritiske patienter end før og der dør flere af deres sygdomme end før!
v
Den sociale lovgivning og TERM

Forfatter:  gæst        -     Dato:  22. jan. 2008, 18:25      -     Svar:   95  3
 
Sagsbehandlingstider overholdes ikke.
Lægerne aftaler med sagsbehandlerne, hvad der skal ske med patienten, bag patientens ryg.
Svært syge sættes i arbejdsprøvning.
Svært syges trues med at få "lukket for kassen," hvis de ikke kan møde op på kommunekontoret under en indlæggelse.
Lægekonsulenterne bestemmer om patienten skal bevilges pension.
Dødssyge mennesker går på kontanthjælp og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Det er TERM

Arbejdsprøvning!

Forfatter:  gæst        -     Dato:  23. jan. 2008, 00:31      -     Svar:   95  0
 
Hvis I tror, at det er løgn, hvis nogen fortæller at syge med dropstativ eller en iltapparat sendes til arbejdsprøvning, kan I lige så godt tro om. Det sker!!!

Region Nord

Forfatter:  gæst        -     Dato:  23. jan. 2008, 01:24      -     Svar:   95  0
 

Per Finks ideer breder sig.
Region Nord opretter en Liaison klinik, her skal der behandles Funktionelle Lidelser.
Funktionelle lidelser er
tilstande, hvor patienter har medicinsk uforklarede symptomer. Patienterne har et
udækket behandlingsbehov og et stort ydelsesforbrug i social- og
sundhedsvæsenet.
Her kan de patienter, hvor man ikke kan finde en diagnose på - måske på grund af lægens uvidenhed, forkert valgte prøver, en sygdom, der først sent afsløres i
prøver osv. - henvises til, og de forhindres dermed i yderligere udredning med hensyn til fysisk sygdom.
Patienter med de fysiske sygdomme Fibromyalgi og ME/CFS (Kronisk Træthedssyndrom) skal også helt fejlagtigt og imod retningslinierne fra WHO henvises hertil.
Et led i psykiatriplan for Region Nord

http://www.rn.dk/SundhedOgSygehuse/FremtidigPsykiatriOgSygehusstruktur/Psykiatri/

Der er intet galt med termmodellen

Forfatter:  gæst        -     Dato:  23. jan. 2008, 10:31      -     Svar:   95  0
 
Hvis det drejer sig om indbildt syge.
Men hvem er kvalificeret til at afgøre det.
Kontorpersonale kan da ikke være kvalificeret til at arbejde med psykisk syge.
Den praktiserende læge er ikke kvalificeret til at stille diagnosen.
Nej, det system forstår jeg ikke. Jeg troede ikke, man kunne være så uforstandig i vore dage.
Hvor har lægerne igennem tiden fundet på mange mærkelige ting.
Jeg er så vred over vuggedøden. Hvordan kan man i ramme alvor sige, at spædbørn skal sove på maven. Alle ældre vidste, den var helt gal, men troede man på os, nej.
Det var to franske læger, der fandt på det.
Min far, mine to brødre, min søster, min svigerfar og mig selv , vi fik alle i første omgang stillet en forkert diagnose.
Min ene bror havde en medfødt fejl i ryggen, som blev afvist i første omgang. Min søster havde dårligt hjerte, som lægen sagde var mavesår, hun døde. Min far og anden bror havde kræft , men fejlede ingenting efter lægens udsagn. Jeg havde kaliummangel, men fejlede heller ingen ting efter lægens udsagn. Min svigerfar havde også kræft, men det sagde lægen var helvedsild.
Det drejer sig om fem forskellige lægers udsagn.
Jeg ved alle kan begå fejl, det er heller ikke for at anke over det, men fordi det viser meget tydeligt, at een læge ikke kan afgøre om sygdommen er fysisk eller psykisk.

de fleste opgiver at kæmpe

Forfatter:  gæst        -     Dato:  23. jan. 2008, 20:57      -     Svar:   95  1
 
Det er meningen med TERM-modellen.
At man skal opgive at kæmpe.
I øjeblikket er mener jeg, det bedste vi kan gøre er at oplyse alle vi kommer i nærheden af om TERM, derudover komme med alle de indlæg der kan dokumenterer hvad der foregår, og hvad vi personligt har oplevet.

Jeg har også somatiseret.

Forfatter:  gæst        -     Dato:  13. jan. 2008, 15:19      -     Svar:   85  1
 
I tre år gik jeg med slimflod fra tarmen og fordøjelsesbesvær. Fik at vide af lægen, at spise "noget mere" müsli og ellers ikke skabe mig.

I dag har jeg ingen tyktarm mere og har metastaser i leveren.

Det var polypose.

Hvem har slået mig ihjel?

Lægen eller polyposen?

Vare sig

Forfatter:  gæst        -     Dato:  09. okt. 2006, 12:22      -     Svar:   13  0
 
mod altid at finde en sygdom psykisk betonet, hvis der ikke findes svar på blodprøver o.l. prøver.
Tit har patienter ofte ret, og kan mærke når der er noget galt, desværre er det sådan, at hospitals læger er så specialliceret, så de ikke kender til alle symptomer, og så er det nemmere at tilskrive patienten som psykisk betinget.
Min mor klagede over smerter i hovedet og uregelmæssig hjerte rytme. Lægen slog det hen med det var psykisk, og hun blev udskrevet.
2 dage efter fik min mor en hjerneblødning, om lægen kunne have forhindret den hjerneblødning ved at stole på min mors symptomer, kan jeg naturligvis intet sige om, men tanken strejfer ind imellem, når jeg ser hende sidde på plejehjemmet, uden at kunne kende os, med savl og mad løbe ned af sig.
Hilsen datteren

Per Fink

Forfatter:  gæst        -     Dato:  19. dec. 2007, 11:06      -     Svar:   31  2
 
og hans forelæsninger.
De forelæsninger, jeg har hørt af Per Fink, har han aldrig berørt nogle specifikke patientgrupper.

Jeg tror slet ikke, han interesserer sig for, hvad patienterne fejler, eller hvad de muligvis kan fejle.

Sidste gang jeg deltog, udvandrede en stor del af de studerende midt i undervisningen, fordi Per Fink tilsyneladende slet ikke havde forberedt forelæsningen.
Ikke medicinstuderende.

Re: ifølge who

Forfatter:  gæst        -     Dato:  20. dec. 2007, 07:48      -     Svar:   31  0
 
Jeg havde godt hørt de var bedre i udlandet. Min mor var for mange år siden på sygehuset i spanien. Hun var forbløffet over den gode behandling. Hun troede også på at danmark var bedst, men hun skiftede mening.
Nå, så frankrig er bedst, gid jeg boede der. I artiklen står der, at ordningen er dyr for samfundet. Ja, men hvem er samfundet, det må vel være folket. Det er vel folket, der burde bestemme. Jeg tror de fleste danskere ønsker vi ikke deltager i en krig. Det er kun magtglade politikere. Der kunne spares penge.
Vejle sygehus har tilsyneladende en bedre ledelse end andre sygehuse. Der er da noget galt i danmark.
Mange tak fordi du gav den oplysning om man kunne læse ugeskrift for læger på nettet. Herefter vil jeg følge med der. Jeg er jo en novice med en computer.

Fandt denne tråd ved et tilfælde,

Forfatter:  Susanne R      -     Dato:  30. jan. 2008, 17:05      -     Svar:   20  0
 
og kan nu lige pludselig se og forstå, hvorfor jeg ikke bliver taget alvorlig, mine journaler er sprængfyldte med fejl, og jeg er flere steder undersøgt for sygdomme, som ikke er udført korrekt, jeg er stadig syg og diagnoseløs og har været det siden 1981, kronisk siden 1999.
Hjælp hvor er sygehusvæsenet dog blevet sygt!!!