Synspunkt.........

Per Fink manipulerer, og han ved det. Hvornår vågner de andre faggrupper op ??

TERM-uptodate Side 12, min fremhævning.
"Fysiske symptomer uden organisk grundlag vil her blive kaldt medicinsk uforklarede eller funktionelle symptomer. Betegnelserne anvendes synonymt med somatiserende lidelse......"Funktionelle lidelser er ikke somatisering
!
og
Skal ikke behandles som sådan !


Ugeskr Læger 2006;168(20):2001

Overlæge Henrik A. Kolstad, e-mail: hkol@as.aaa.dk. Speciallæge Martin Silberschmidt. Overlæge Johan Hviid Andersen. Overlæge Jens Peter Bonde. Overlæge Per Fink. Cand.scient. Jesper Bo Nielsen. Psykolog Kai Österberg

...En funktionel lidelse er en tilstand, hvor patienten klager over symptomer, som ikke passer ind i det kliniske billede ved nogen kendt sygdom, og symptomerne understøttes ikke af kliniske eller parakliniske fund. Det indgår ikke i definitionen, at tilstanden er »en psykisk sygdom«, eller at der skal kunne påvises en psykosocial årsag.

Somatisering, forskellige kilder,
Somatization is currently defined as "a tendency to experience and communicate somatic distress in response to psychosocial stress and to seek medical help for it"

somatization (so·ma·ti·za·tion) (so”mə-tĭ-za´shən)  in psychiatry, the conversion of mental experiences or states into bodily symptoms.

The process by which psychologic distress is expressed as physical symptoms. Somatization is an unconscious process. See the entire definition of Somatization

Forskning i somatisering skal skilles fuldstændig fra forskning i funktionelle lidelser !

vh Hans Prag,   web: hansprag.dk/term

Muligvis har Per Fink inkluderet fuktionelle lidelser i sit program af idealistiske grunde, for også at øge forståelsen for denne gruppe. Men det får den modsatte virkning. Funktionelle patienter slæbes gennem udsigtsløse og forværrende 'tag-dig-nu-sammen'-projekter.