Om TERM og god videnskabelig praksis

Et par mails til TrygFonden og COWI mfl. her


Den biomedicinske forskning har nået sit endepunkt, der er ikke mere at komme efter. Fra nu af er alt nyt somatisering. Du er syg fordi din kæreste har forladt dig, din bankrådgiver tog fejl, dit tangohold tabte,, der er ihvertfald ingen organisk årsag, - siger den moderne psykiatriske videnskab. Holdningen er udtrykt i TERM-modellen, der udspredes fra Århus Universitet. Så hvis din læge begynder, sådan mere fortroligt, 'hvordan går det derhjemme...', så glem alt om at få undersøgt hvad der egentlig er galt. Der er dømt TERM, og du skal være mere end almindelig heldig for herefter at blive ordentligt behandlet i sundhedsvæsenet.


TERM Side 12, min fremhævning.
"Fysiske symptomer uden organisk grundlag vil her blive kaldt medicinsk uforklarede eller funktionelle symptomer. Betegnelserne anvendes synonymt med somatiserende lidelse... "Funktionelle lidelser er ikke somatisering
!
og
Skal ikke behandles som sådan !


Ugeskr Læger 2006;168(20):2001
Overlæge Henrik A. Kolstad, e-mail: hkol@as.aaa.dk. Speciallæge Martin Silberschmidt. Overlæge Johan Hviid Andersen. Overlæge Jens Peter Bonde. Overlæge Per Fink. Cand.scient. Jesper Bo Nielsen. Psykolog Kai Österberg

Funktionel lidelse...
...En funktionel lidelse er en tilstand, hvor patienten klager over symptomer, som ikke passer ind i det kliniske billede ved nogen kendt sygdom, og symptomerne understøttes ikke af kliniske eller parakliniske fund. Det indgår ikke i definitionen, at tilstanden er »en psykisk sygdom«, eller at der skal kunne påvises en psykosocial årsag.

Somatisering...
Somatization is currently defined as "a tendency to experience and communicate somatic distress in response to psychosocial stress and to seek medical help for it"
Det vil være en rigtig god ide, at læse de personlige oplevelser der er beskrevet under Netdoktor Debat

TERM Side 18
"...umuligt helt at undgå, at somatiske lidelser overses, ... Heldigvis er det formodentligt kun i meget få tilfælde, at dette får alvorlige konsekvenser for patienten, idet diagnosen og dermed behandlingen i langt de fleste tilfælde blot forsinkes."
- Forsinket diagnose kan være invaliderende eller dødelig !!

TERM Side 51
"Forsøg at blive patientens eneste læge og begræns så meget som muligt patientens kontakter til andre behandlere, vagtlæger og alternative terapeuter."


Fra Netdoktor debat..

Jeg ved ikke hvor mange gange jeg var hos min læge. Jeg havde en vanvittig hovedpine. Lægen gav mig nervepiller. Jeg var svimmel, og mit hoved gjorde så ondt at jeg til tider næsten ikke kunne holde det ud.
Sådan gik det i måneder. Da min læge holdt ferie gik jeg til en anden læge. Det første han gjorde var at måle mit blodtryk. Det var tårnhøjt. Jeg fik straks medicin. Der var ikke noget andet i vejen.

Alle Mails
Anlyse af TERM-uptodate
Klip fra Netdoktor debat
Links
Print og hæng opMails Praksisudvalget  mfl.
d. 13. januar 2012

Til Direktionen COWI


Kan man sige at en halsbetændelse er det samme som en brækket finger ?
Ja i Århus kan man. Ikke netop de to ting, men for eksempel kroniske smerter, kronisk udmattelse eller duft- og kemikalie- overfølsomhed.
Der er en eneste fællesnævner, og det er at de pågældene sygdomme ikke kan påvises objektivt.
Det er der sådan set intet nyt i. Det samme har været gældende for samtlige sygdomme lægevidenskaben har beskæftiget sig med gennem historien. Hvad var for eksempel årsagen til pest inden man fandt den ? - jaja, jeg behøver ikke remse op...
Men tilbage til århus. På forskningsklinikken for funktionelle lidelser samles alt hvad man aktuelt ikke kan påvise objektivt, beslutter det er én og samme sag, og postulerer den rette behandling hører under psykiatrien.
Ude i lægepraksis sker der nu det, at patienten efter nogle få negative undersøgelsesresultater anses for at være somatiserende, funktionelt lidende eller være grebet af bodily distress syndrome. Herefter anses sygdommen at sidde mellem ørerne. Og at der kan være tale om en overset sclerose eller cancer, opdages først når det er for sent. Dertil kommer at de foreslåede behandlinger kan medføre varige forværringer af syndromsygdommene.
Hvad kommer det COWI ved ? - det kommer cowi ved idet der udarbejdes materiale om funktionelle lidelser i COWI's navn. Professor og seniorfagleder i COWI Lars Iversen, som også er medlem af
TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg har udarbejdet en 'analyse' på området. En gennemlæsning af teksten viser at der ikke er tale om en analyse i normal forstand, men allene en sammenskrivning af materiale hentet fra en begrænset sammenspist gruppe omkring Per Fink.
For det første er det skandaløst uvidenskabeligt at bygge en forskningsenhed allene på andre faggruppers aktuelle manglende viden. For det andet er det skandløst at et sådant projekt hovedløst støttes af TrygFonden ved Anders Hede. Og for det tredie er det skandaløst at COWI fuldstændig ukritisk lægger navn til dette projekt.

Med venlig hilsen, Hans Prag


d. 10. januar 2012

Spørgsmål til ledelsen og til praksisudvalget ved Århus Uiversitet.

Moderne videnskab siden Thycho Brahe bygger på klassificering og analyse af objektive fund. Uden denne tilgang havde vi ikke haft mobiltelefoner, månevandringer eller mr-scanninger.
Psykiatri og psykologi har søgt at nærme sig denne tilgang, ved at identificere og klasificere adfærd. Dog ses store forskelle fagfolk imellem ved konklusioner om samme person.
På Per Finks institut har man valgt helt at se helt bort fra positive fund, og henholder sig allene til fravær af objektive eller semiobjektive fund, således at alt hvad der i øjeblikket unddrager sig tilfredsstillende forklaring, kategoriseres som somatisering, funktionel sygdom, distress syndrom eller hvad den seneste betegnelse nu hedder.
Det kan ikke undre, at et så løst grundlag må påkalde sig massive indvendinger.
Mit spørgsmål er; er der nogen anden forskning på Århus Universitet der på tilsvarende måde bygger på fravær af objektive data  ??

vh, Hans Prag


d.  5. november 2011

til århus universitets ledelse,,


jeg er gjort bekendt med nedenstående korrespondance vedrørende forskningsenhedens praksis og implikationer, og oplever det magtpåliggende at protestere så kraftigt som overhovedet muligt mod den arrogance dr. med. per fink lægger for dagen,,,

der bliver i kort form stillet en række spørgsmål, som det burde være overordenlig nemt at svare kort og præcist på,, alternativt at opgive netop de få titler på tilgængeligt materiale der besvarer spørgsmålene,, alternativt gå i dialog med spørgeren mht. præcisering,,,

jeg har fulgt per finks arbejde siden 1999, og jeg har endnu ikke oplevet per fink gå i dialiog med kritikere, kun arrogante afvisninger,,, dette er simpelthen uhørt og uacceptabelt i videnskabelig sammenhæng,,,  ægte videnskab handler som bekendt mest om tvivl, om at have en teori indtil der findes en bedre,, ægte videnskab handler om at være bevidst om enhver kilde til fejl og unøjagtighed,, skråsikkerhed er ikke videnskab, det er religion,,,

eftersom forskningsenhedens arbejde er udadrettet, og får konsekvenser for et stort antal lægesøgende medborgere, er det uomgængelig vigtigt, at projektets mangler er tydelige, således at patienter ikke fejlagtigt behandles psykiatrisk, og derved forhindres i korrekt medicinsk udredning og behandling,,,

det må fra århus universitets ledelses side gøres klart overfor dr. per fink, at forespørgsler skal besvares korrekt, i overensstemmelse med den standard der kan forventes af et universitet,,

vh hans prag,,,


citat fra korrespondance:


"Til direktøren for Århus Universitetshospital med håb om at få svar på følgende spørgsmål:
1 Er Term eller har Term været et forskningsforsøg?
2 Er forsøget helt afsluttet?
3 Hvornår sluttede det?
4 Hvad er konklusionen?
5 Hvor mange % at deltagerne har fået det bedre?
6 Hvor mange % af deltager har fået det værre?
7 Hvor mange % af deltagerne er blevet helt raske?
8 Hvor mage % er blevet opgivet eller er evt. selv holdt op.
9 Hvordan er de, der har besvaret den fra nettet kendte evalueringen, udvalgt?
10 Er det alle, der har været under behandling efter Term, som har besvaret evalueringen?
11 Hvad mente klienterne om Modellen?
12 Hvor mange har fået konstateret somatiske lidelser eller er blevet henvist til udredning for somatiske lidelser efter henvisning til projektet?
13 Hvor mange er blevet henvist efter projektet startede, og af hvem er de blevet henvist (jobcenter, egen læge, osv.)?
14 Er projektet rådgiver i sygedagpengesager?
15 Er Projektet rådgiver i førtidspensionssager?
 
Venlig hilsen på vegne af en Facebookgruppe
Bente Stenfalk
 
 
Så svarede Per Fink:
 
Kære Bente Stenfalk
Jeg har modtaget din mail fra Gert Sørensen.
Det er et stort forskningsområde, og jeg ser mig derfor nødsaget til at svare kort o i stedet henvise til litteraturen, der er udgivet om TERM.

Ad sp. 1-3.) Det kan bekræftes, at TERM først blev udviklet og tested i forbindelse med et forskningsprojekt omkring 2000. Der publiceres stadig artikler fra studiet.
Ad sp. 14-15) Spørgsmålene giver ikke mening og kan derfor ikke besvares.
Øvrige svar vil fremgå af publikationerne, og der vedlægges en liste over de mest relevante i denne sammenhæng. 

Med venlig hilsen
Per Fink, Ph.d., dr.med.
Professor, ledende overlæge
Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik
Århus Universitetshospital
Århus Sygehus
Nørrebrogade 44
8000 Århus C
Tlf.: 8949 4310
Fax: 8949 4340
E-mail: per.fink@aarhus.rm.dk
 
Publikationer (artikler) baseret på TERM-modellen
Toft T, Rosendal M, Ørnbøl E, Frostholm L, Olesen F, Fink P. Training general practitioners in the treatment of functional somatic symptoms. Effects on patient health in a cluster-randomised controlled trial (The FIP study). Psychother Psychosom 2010;79:227-237. Fink, P., Rosendal, M. Recent developments in the understanding and management of functional somatic symptoms in primary care. Current Opinion in Psychiatry 2008, vol. 21, s. 182-188. Rosendal, M., Olesen, F., Fink, P., Toft, T., Sokolowski, I., Bro, F. A randomised controlled trial of brief training in assessment and treatment of somatisation: effects on patient outcome, General Hospital Psychiatry 2007, vol. 29 nr. 4, s. 364-373. Rosendal, M., Fink, P., Hansen, H.S., Olesen, F. Improving the classification of medically unexplained symptoms in primary care, European Journal of Psychiatry 2007, vol. 21 nr. 1, s. 25-36. Rosendal, M. Lægens usikkerhed i relation til behandling af Medicinsk Uforklarede Symptomer, Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2006, vol. 5, s. 111-125. Rosendal, M., Bro, F., Sokolowski, I., Fink, P., Toft, T., Olesen, F. A randomised controlled trial of brief training in assessment and treatment of somatisation: effects on GPs' attitudes, Today in Medicine. Family Practice 2005, vol. 22, s. 419-27. Fink, P., Rosendal, M., Olesen, F. Classification of somatization and functional somatic symptoms in primary care, Aust.N.Z.J.Psychiatry 2005, vol. 39, s. 772-81. Rosendal, M., Olesen, F., Fink, P. Managing Medically Unexplained Symptoms in General Practice", BMJ 2005, vol. 330, s. 4-5. Rosendal, M., Fink, P., Olesen, F. Somatization, heart sink patients, or functional somatic symptoms? Towards a clinical useful classification in primary health care. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2005, vol. 23, s. 3-10. Christensen, K.A.S., Rosendal, M., Nielsen, J.M., Kallerup, H., Olesen, F. Det personlige efteruddannelsesbesøg, Ugeskrift for læger 2003, vol. 165 nr. 14, s. 1456-1460. Rosendal, M., Bro, F., Fink, P., Christensen, K.A.S., Olesen, F. General Practitioners' diagnosis of somatisation, British Journal for General Practice 2003, vol. 497, s. 917-922. Fink, P., Rosendal, M., Toft, T. Assessment and Treatment of Functional Disorders in General Practice: The Extended Reattribution and Management Model, Psychosomatics 2002, vol. 43 nr. 2, s. 93-131. Rosendal, M., Toft, T., Fink, P., Bro, F., Olesen, F. Efteruddannelsesmodeller med fokus på funktionelle lidelser i almen praksis, Ugskr Laeger 2002, vol. 164, s. 5396-5399. 
 
 
Bøger og bogkapitler baseret på TERM-modellen
 
Medically unexplained symptoms, somatisation and bodily distress. Developing better clinical services. Creed F, Henningsen P, Fink P, Eds. Cambridge University Press; 2011. Fink P, Burton C, de Bie J, Söllner W, Fritzsche K. Current state of management and organisation of care. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editors. Medically unexplained symptoms, somatisation and bodily distress: Developing better clinical services. Cambridge University Press; 2011. p. 97-123. Henningsen P, Fink P, Rief W. Terminology, classification and concepts. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editors. Medically unexplained symptoms, somatisation and bodily distress: Developing better clinical services. Cambridge University Press; 2011. p. 43-68.
Fink P, Fritzsche K, Söllner W, Lyketsos C. Training. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editors. Medically unexplained symptoms, somatisation and bodily distress: Developing better clinical services. Cambridge University Press; 2011. p. 217-35. Fink, P., Rosendal, M., Toft, T. Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis. TERM-modellen, Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2003. 
 
Ph.d.-afhandlinger baseret på TERM-modellen
 
Rosendal M. General practitioners and somatising patients – development and evaluation of a short-term training programme in assessment and treatment of functional disorders. PhD thesis, Research Unit for General Practice, University of Aarhus and Research Unit for Functional disorders, Aarhus University Hospital, 2003. Christensen KS. Screening for functional and mental disorders in general practice. Results from a randomised clinical trial. PhD thesis, Research Clinic for Functional Disorders, Aarhus University Hospital, Research Unit for General Practice, University of Aarhus 2004. Toft T. Managing patients with functional somatic symptoms in general practice. PhD thesis, Research Clinic for Functional Disorders, Aarhus University Hospital, Research Unit for General Practice, University of Aarhus 2004 Frostholm, L. Illness perceptions in primary care patients. Research Clinic for Functional Disorders, Aarhus University Hospital, University of Aarhus 2005. 
 
De følgende er desuden en del af FIP-studiet og inddrager i et vist omfang TERM-modellen
 
Frostholm, L., Ørnbøl, E., Hansen HS, Olesen F, Weinman J, Fink P. Which is more important for outcome: the physician's or the patient's understanding of a health problem? A 2-year follow-up study in primary care, General Hospital Psychiatry 2010, vol 32, s. 1–8. Fink P, Rosendal M., Dam M, Schröder A. Ny fælles diagnose for funktionelle sygdomme. Ugeskr Laeger 2010 14;172(24):1835-38 Schröder A, Fink P, Fjorback L, Frostholm E, Rehfeld E, Rosendal M. Behandlingsstrategi for funktionelle syndromer og somatisering. Ugeskr Laeger 2010 14;172(24):1839-42 Frostholm, L., Ørnbøl, E., Christensen, K.A.S., Toft, T., Olesen, F., Weinman, J., Fink, P. Do illness perceptions predict health outcomes in primary care patients? A 2-year follow-up study, J. Psychosom. Res 2007, vol. 62 nr. 2, s. 129-38. Toft, T., Fink, P., Ørnbøl, E., Christensen, K.A.S., Frostholm, L., Olesen, F. Mental disorders in primary care: prevalence and co-morbidity among disorders: Results from the functional illness in primary care (FIP) study, Psychol Med. 2005, vol. 8, s. 1175-84. Frostholm, L., Fink, P., Christensen, K.A.S., Ørnbøl, E., Toft, T., Olesen, F., Weinman, J. The patients’ illness perceptions and the use of primary health care, Psychosom. Med. 2005, vol. 67, s. 997-1005. Frostholm, L., Fink, P., Christensen, K.A.S., Toft, T., Ørnbøl, E., Olesen, F., Weinman, J. The uncertain consultation and patient dissatisfaction: the impact of patients’ illness perceptions and training of general practitioners’ communication skills, Psychosom. Med. 2005, vol. 67, s. 897-905." 
 

citat slut,,


Julemærkefonden,, - gi' en skærv,,
http://www.julemaerket.dk
http://www.e-julemaerket.dk


Mail TrygFonden d. 24. maj 2011,,

til  Anders Hede.

vedrørende TERM og Per Finks forskning,,

Per Finks institut i Århus blev oprettet omkring 1999, og det stod
allerede dengang klart at det ikke var instituttets intention at forske,
men derimod at underbygge en forudfattet påstand. Der blev fra starten
indgivet protest, men der er aldrig taget hensyn til protester og
indsigelser.

Påstanden går grundlæggende ud på at sundhedsvæsenet oversvømmes af mennesker
der ikke fejler noget fysisk, men som i stedet har brug for psykisk og
psykiatrisk behandling. Og instituttets medarbejdere er psykologer,
psykiatere og antropologer.

Når et stort antal mennesker verden over uafhængigt af hinanden efter
infektion med meningitis eller monunucleose aldrig bliver raske, men
forbliver kronisk syge, vil et fornuftigt menneske da påstå at årsagen
er psykisk, og at behandlingen skal foregå i psykisk og psykiatrisk regi
?

Når tilsvarende et stort antal mennesker efter voldsomme uheld plages af
vedvarende smerter, er det da psykisk ?

Instituttets arbejde bygger udtrykkeligt på: "hvis der ikke måles noget
fysisk, er der heller ikke noget". Udfra dette grundlag er det ikke
muligt at opfatte arbejdet som videnskabeligt. Videnskab forudsætter
selvkritik, opmærksomhed på andres kritik og en grundig udredning af
fejlkilder og de forventninger man kan have til dagens
laboratorie-analyser. - det har endnu ikke været instituttets ærinde at
leve op til almindelige videndskabelige krav.

Lægevidenskab er en møjsommelig beskæftigelse, og nu kendte årsager til
sygdomme, har ikke ligget lige for. Det er naivt at mene at videnskaben
har nået vejs ende, og at man derfor kan påstå at "der ikke er noget, når
der ikke findes noget".

Den omfattende støtte og opmærksomhed til Per Finks institut,
undergraver seriøs forskning omkring flere sygdomsgrupper. - Hvorfor
bliver folk ikke raske efter meningitis og andre infektioner, hvorfor
bliver smerter kroniske.

Det vil underbygge TrygFonden's image, at man aftår fra støtte til
dubiøse projekter.

vh hans pragMail COWI d. 22. september 2011,,

,,, COWI
,,, professor Lars Iversen


vedrører funktionelle lidelser,,

i 'dagens medicin' d. 22. september 2011,,

http://www.dagensmedicin.dk/debat/2011/09/13/nyt-hab-for-patienter-med-/index.xml?comment-saved=1&al

findes en artikel 'Nyt håb for patienter med funktionelle lidelser', der indeholder: "Det er konklusionen i en ny rapport, ’Syg – men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen’, udarbejdet af professor Lars Iversen, COWI for TrygFonden."

trygfonden er ved anden lejlighed gjort opmærksom på den dubiøse forskning der finder sted i "Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri, Århus Universitetshospital'

instituttet er gennem hele dets eksistens blevet konfronteret med indvendinger mod forskningens metode og konklusioner, men instituttets leder, per fink, har ikke forholdt sig professionelt til disse indvendinger,,,

det grundliggende synspunkt er: når der ikke findes noget, er der heller ikke noget,, og dette 'ikkenoget' har så fået navnet 'funktionelle lidelser',,, dette er udmøntet i 'term' modellen der præsenteres overfor læger, som en måde at håndtere 'besværlige patienter'

det turde være enhver videnskabelig skolet person begribeligt, at sådan kan der ikke konkluderes,,

det ulykkelige er at der i forskningen ikke tages de sædvanlige forbehold for fejlkilder, men at der tværtom holdes fast i en rigid udlægning af materialet,,,

et eksempel, jeg tror de fleste har oplevet i sin familie eller vennekreds, er patienten der får at vide at 'der ikke er noget', og efter kort tid dør af cancer,, personlig har jeg disse eksempler tæt inde på livet,,,
andre eksempler er updaget sclerose, borrelia, syfilis og meget andet,,
alle ved, at diagnosticering ikke er perfekt, og at der sker et utal af svipsere,, men dette tages ikke i betragtning i per finks forskning,, officielle tal fra eu's patientsikkerheds-organ, estimerer omkring 5000 - 10000 dødsfald årligt i danmark, på grund af lægelige fejl,,,

så, det første ankepunkt handler om neglect af diagnostisk usikkerhed,,

dernæst inddrages ikke de fejl der begås på grund af lokal uvidenhed,, dvs. sygdomme der ikke diagnosticeres på grund af lokal lægefaglig begrænsning,, sygdomme der kunne være diagnosticeret andetsteds,, her især sjældne sygdomme,, der er i danmark kun begrænset tradition for at søge assistance hos fagfæller,, sygehusvæsenets specialeopdeling giver et væsentligt bidrag til denne barriere,,,

for det tredie forholder instituttet, sig ikke til lægevidenskabelig historie, der netop har vist hvor lang og møjsommelig vej, der kan være fra erkendelsen af et symptomkompleks, til udredning af årsagerne,, instituttet forholder sig ikke til muligheden for kommende lægevidenskabelige landvindinger, men holder sig til dogmet: 'hvis der ikke er fundet noget, er der ikke noget',,,

denne mangel på vilje til at tage fejlkilder alvorligt, er uværdigt for et sundhedsfagligt forskningsprojekt,, det er uværdigt at trygfonden ikke forholder sig til forskningens mangel på kvalitet,, og det er ligeledes uværdigt at COWI ikke gør det,,,

i praksis har det betydet at patienter, der har fået prædikatet 'funktionel lidelse' er blevet retsløse i forhold til social- og sunhedsvæsen,, de behandles med nedværdigelse og mistro, tvangsbehandles med psykiatriske medikamenter, og de efterlades ofte i en håbløs socialøkonomisk sump,,,

det er min forhåbning at COWI vil forholde sig professionelt til denne forskning,,,,

mvh, hans pragTil Praksisudvalget     06-02-08

Som det fremgår, udbreder PF påstande på fejlagigt grundlag. Forskningsenheden modtager fondsmidler udfra disse forkerte oplysninger. Jeg vil endnu engang opfordre Praksisudvalget, Rektor eller andre, ved Århus Universitet, med et minimum af pondus, til kritisk at gennemgå PF's stærkt manipulerende forskning. Enhedens agressive markedsføring er desuden en trussel mod seriøs biomedicinsk videnskab.
Forslag til hjemmearbejde. Læs TERM-uptodate med henblik på konsistens..........

Til Per Fink mfl.           27-02-08

Jeg føler trang til at gøre opmærksom på et par ting.

1 ) Et en vittig/frustreret patient har opfundet begrebet 'en fink'. En
fink er en patient, der er anset for at være somatiserende, men som på
et hængende hår diagnosticeres korekt, eller afklares ved obduktion !
Påfundet cirkulerer på nettet.

2 ) Artikel i Scientific American om myelins komplicerede funktion i
cns. Marts 2008, p. 42. http://www.sciam.com/article.cfm?id=white-matter-matters

Regn med at den psykiske vinkel nødvendigvis, som hidtil, også fremover må
vige for biomedicinsk forskning. Det er ufatteligt at man på Århus
universitet kan være så fastlåst på et projekt, der fra starten har
været fejldisponeret.

Hans PragEksempel på vildledende sprogbrug

Citat fra TERM-uptodate
Det er vist, at omkring ¼ af patienterne, der henvender sig hos egen læge, lider af en somatoform lidelse ifølge ICD-10 kriterier, og mange flere henvender sig pga. fysiske symptomer uden sikkert organisk grundlag (19). I en amerikansk undersøgelse af de 25 hyppigst forekommende fysiske symptomer blandt personer, der søgte læge, fandt man i under 10-15% af tilfældene årsagen i en somatisk lidelse (28). Det kan således tyde på, at det mere er undtagelsen end reglen, at fysiske symptomer er tegn på organpatologi eller patofysiologi.

Ref (28)
Kroenke, one of the foremost investigators of symptoms, has documented how dissatisfying to both physician and patient—the care of symptoms can be. In a study of 1000 patient visits for any of 14 different common acute symptoms (7), Kroenke and Mangelsdorff found that physicians could establish an organic basis for the symptoms in only 16% of cases; a psychological basis was assumed in 10% of cases; and in 74% of cases, the cause of the symptoms was unknown (7).

Kommentar. Indledningsvis tales om 'antal patienter', hertil knyttes et antal 'tilfælde'. Søgning på kilden giver et citat, der viser at det er antal 'visits' der er talt op. Og da '..7% tegner sig for 1/3 af kontakterne..' fremstår patientvolumenet drastisk overdrevet.
Senere  fremføres det, at det er '...undtagelsen..at..fysiske symptomer er tegn på..organpatologi..'.
Dette kan ikke udledes af kilden. Man kunne lige så forkert påstå at i kun 10% af tilfældene fandtes psykologiske årsager, hvorfor de resterende 90% måtte tilskrives organpatologi... Ukendt er nu engang ukendt. Det er sagt at videnskabens mål er at beskrive virkeligheden så enkelt som muligt, - ikke enklere !
Det er en uværdig fremgangsmåde for et videnskabelig baseret projekt, at ty til tekstmanipulation for at fremme sin sag.


Seneste

 Til medlemmer af Praksisudvalget mfl.               02-02-08
 
 ... Jeg har sammentrængt et større sagforhold til to
 meget klare og meget enkle spørgsmål vedrørende god videnskabelig
 praksis. Jeg har bedt om dokumentation for

1) Forskninghedens  påstand om, at forsinket udredning og diagnose af somatiske lidelser,
 ingen væsentlige ulemper har. og

2) Dokumentation for det påståede,  meget store, antal somatiserende patienter i almen praksis.

Såfremt dokumentation eksisterer, kan det ikke være noget stort problem at fremskaffe denne.
Modsat vil endnu et forsøg på at 'glide af' eller svare udenom, svække praksisudvalgets trværdighed faretruende.
 
 ad 1) afviger signifikant fra normal indsigt på området.
 ad 2) stærkt afvigende forskningsresultat, Ugeskrift...
 
 TERM-uptodate s. 18.
 "....er det formodentligt kun i meget få tilfælde, at dette får
 alvorlige konsekvenser for patienten, idet diagnosen og dermed
 behandlingen i langt de fleste tilfælde blot forsinkes."
 
 TERM-uptodate s. 11.
 "I en amerikansk undersøgelse af de 25 hyppigst forekommende fysiske
  symptomer blandt  personer, der søgte læge, fandt man i under
 10-15% af tilfældene årsagen i en somatisk lidelse.  Det kan således
  tyde på, at det mere er undtagelsen end reglen, at fysiske
  symptomer er tegn  på organpatologi eller patofysiologi."
 
 Envidere, http://hansprag.dk/term
 
 vh Hans Prag


Til Praksisudvalget m.fl.          10-02-08

Mange tak,,

Jeg vil bemærke at jeg med baggrund i min profession, ikke er vant til
så uspeciferede svar.

Mht. angivelsen 'seneste mails' vil misforståelser kunne undgås, hvis
det var oplyst pr. hvilken dato der refereres til.

Og vedrørende fraværet af nyt, må det forventes at der refereres til
konkrete ankepunkter.

Man kunne for eksempel skrive, - Vedrørende ankepunkt 1) kan det
meddeles at man fra universitets side mener/ikke mener at forsinket
somatisk udredning indebærer nogen væsentlig ulempe for patienten, idet
vi refererer til følgende tilgængelige kilder......

Ligeledes må det være overkommeligt at forholde sig til ankepunkt 2)
vedrørende det oppustede patientvolumen.

Jeg imødeser et for universitetet værdigt og fyldestgørende svar.

vh Hans Prag

On Sun, 10 Feb 2008 16:07:15 +0100
"Palle Bo Madsen" <PBM@jura.au.dk> wrote:


> Til Hans Prag,
>
> Jeg skal bekræfte modtagelsen af Deres seneste mails.
>
> På Praksisudvalgets vegne skal jeg på den baggrund meddele, at der efter udvalgets opfattelse ikke er fremkommet nyt i sagen, som giver udvalget anledning til at revurdere eller ændre udvalgets tidligere beslutning som meddelt Dem den 1. februar d.å.
>
> Med venlig hilsen
>
> Palle Bo Madsen
> Professor
> Formand for Praksisudvalget
>
>Skitser

Tanker om en dør..
På forsiden af TERM-uptodate, findes en vignet. Forskudt mod venstre er billedet af en dør. En ældre type med brede karme, fyldninger og messingknop. Døren er en smule åben, og man kan se at der på den anden side hersker buldrende mørke. Betragteren befinder sig på den lyse side. Under døren findes tre navne på de ansvarlige forskere. Fører døren ind til deres arbejdsværelse ? Foregår forskningen i mørke ? Er det et symbol på sindsformørkelse ?
Eller er det den dør patienten forventes at gå ind ad ? 'Kom kære ven, kom herind, og alt bliver sort' ?
Hvorfor hænge sig i et tilfældigt billede ? - Fordi det normalt er magtpåliggende at vignetter, logoer mv. signalerer et positivt indtryk af 'hvem vi er og hvad vi står for'. Det er noget der kræver megen overvejelse. Og når det tages frem her, så er det fordi det demonstrerer den overbevisende tankeløshed der gennemvæder hele term-projektet.


Universitetet huser et institut der underviser personale i sundhedssektoren. I undervisningsmaterialet påstås at langt størstedelen af lægesøgende ikke fejler noget fysisk. Og det påstås at forsinket udredning og diagnostik ikke er noget problem. - Vel nok den senere lægehistories mest aparte udsagn. Der er gjort indsigelse mod denne undervisning i dens nuværende form. Der er rettet henvendelse til instituttet, til praksisudvalget og til rektor. Fra instituttet er kommet nogle undvigende svar, ellers er intet sket. Det er ikke fremmende for universitetets renomé, at lægge navn til så outrerede påstande.


Fysisk sygdom er nu engang fysisk sygdom, og skal respekteres som sådan, også selvom den grundlæggende årsag ikke er forstået. Term-modellen overskrider en del grænser ved at betragte alt ukendt som værende somatisering.
TERM-uptodate Side 12,
"Fysiske symptomer uden organisk grundlag vil her blive kaldt medicinsk uforklarede eller funktionelle symptomer. Betegnelserne anvendes synonymt med somatiserende lidelse... "

Det er den alvidende der skriver dette, "..symptomer uden organisk grundlag..". Den mere beskedne ville skrive, " uden kendt organisk grundlag..". Det er noget af en bedrift, og ikke en videnskabsmand værdig, at tilskrive sig selv alvidenhed. Det kan selvfølgelig også være udtryk for sjusk, hvad der heller ikke er en videnskabsmand værdig.
Hertil kommer så det videnskabelige kvantespring, "..Betegnelserne anvendes synonymt med somatiserende lidelse... " Her bevæger Term-modellen sig ud på den, videnskabelig set, tyndeste is, eller snarere op i den blå luft.

"Fysiske symptomer uden organisk grundlag vil her blive kaldt medicinsk uforklarede eller funktionelle symptomer".
Medicinsk uforklarede, - det er hvad det er, hverken mere eller mindre. Og at det er uforklaret, indebærer muligheden for fysiske årsager. Dette skal naturligvis respekteres.
Men, "..Betegnelserne anvendes synonymt med somatiserende lidelse... ".
Term-holdet tilsidesætter, med denne salto mortale, enhver videnskabelig anstændighed.

Udfra dette grundlag undervises praktiserende læger i at håndtere 'vanskelige' patienter. Der gives anvisning på hvordan man "..diskret guider patienten.." til at forstå lægens beslutning om somatisering. Og hvis det senere viser sig at være forkert, er det ".. kun i meget få tilfælde, at dette får alvorlige konsekvenser for patienten, idet diagnosen og dermed behandlingen i langt de fleste tilfælde blot forsinkes". - Ved psykiatere ikke at dette kan være fatalt ? Og at det kan medføre ganske alvorlige socioøkonomiske konsekvenser ?

Term-projektet er i sin nuværende form uforsvarligt. Det må og skal laves om. Funktionelle lidelser skal tages ud af projektet. Implicite argumenter om samfundsomkostninger og lægers magelighed fjerner focus fra regulær patientbehandling, og skal fjernes. Og der skal tilføres solid biomedicinsk ekspertise. -Sådan!


Hvor er mandfolkene henne ? Rektor ser op i loftet, og siger ingenting. Praksisudvalgets medlemmer ser på deres snørebånd. Ledende og ansvarlige medlemmer af den danske sundhedssektor vender hovedet bort. Hvornår tager I jer sammen og stopper TERM-projektets tankeløse vrøvl ? Funktionelle lidelser er IKKE somatisering. Det er IKKE ligeyldigt om somatisk udredning forsinkes. Det er USAGLIGT at gå ud fra at alt i lægeverdenen går efter bogen. Det er usagligt at FIFLE med tallene. Det er USAGLIGT at udvælge kildetekster for at fremme et bestemt formål, og at undlade at lytte til kritik. Det er UTILSTEDELIGT ad hoc at fratage mennesker deres borgerlige rettigheder. Term-projektet medfører sociale katastrofer. Det må og skal gennemrevideres, ved medvirken af kompetent biomedicinsk personel. Forskning i behandling af somatisering skal skilles fra fra funktionelle sygdomme. Term bidrager til dansk sundhedsvæsens deroute.


Lær empati på en weekend
Århus Universitet opfordrer til lægesjusk
1/4 funktionelle/somatiserende 1 mio. 4% fejl, 40.000 i den sorte gryde.

Gode læger har ikke besværlige patienter. Mindre gode læger går på term-kursus, og bliver dårlige.

"Jeg er så syg, doktor". " Visse vasse, det er der næsten ingen der er. Nu sætter vi os og får en snak om alle dine personlige problemer, så skal du bare se, - vupti, er du helt rask".

Mennesker der tromler gennem tilværelsen, uden at ænse de ulykker de efterlader på deres vej. Hvad kalder man dem ? - I trafikken kaldes de 'flugtbilister'

Hej du gamle, hvordan går det med hende hypokonderen ?
Nå det har du ikke hørt, - hun er død af kræft !

Den skibbrudne "hjææælp jeg drukner"
PF "Jeg kan se du er våd. Her har du et håndklæde"